1 Nephi 11-15

1 Nephi 8-10

1. Nephi 1-7

Einleitende Seiten des Buches Mormon